Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Bình Định tổ chức chương trình tập huấn "Kiến thức kinh doanh thời đại số (Digital 4.0)" trong chương trình Việt Nam 4.0.

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 08/03/2017 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại Hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020.
Nhăm tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định, Hiệp Hội Du Lịch Bình Định kết hợp với Google Việt Nam(đại diện tại thành phố Đà Nẵng) tổ chức tập huấn "Kiến thức kinh doanh thời đại số (Digital 4.0)" trong chương trình Việt Nam 4.0.
Với đối tượng đào tạo là tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn Tỉnh Bình Định và kinh phí tham gia MIỄN PHÍ 100%, thời gian tập huấn vào ngày 22-23/04/2019 tại KháchsạnHoàngYếnQuyNhơn, học viên sau khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Chủ đề liên quan