upload/news/ijwQO_huong-dan-vien-du-lich.jpg

Quy định mới về hướng dẫn viên trong Luật Du lịch 2017

  • 03 Jan,2018
  • By Admin

Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Luật Du lịch gồm 9 Chương 78 Điều, trong đó hướng dẫn viên du lịch là một nội dung quan trọng.

upload/news/AqXYH_quoc-hoi-du-thao-luat-du-lich.jpg

Đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo Luật Du lịch

  • 18 Jan,2019
  • By Admin

Chiều 29/5, dự thảo Luật Du lịch đã thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến của 23 Đại biểu Quốc hội. Các ý kiến đều rất trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng.

upload/news/3MhuG_hop-du-lich.jpg

Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi

  • 18 Jan,2019
  • By Admin

Chiều ngày 19/6/2017, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV đã lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu về dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi). Với kết quả 438/451 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 89,21%, dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) chính thức được thông qua.