upload/news/oY3GW_apec-2017-dam-dau-an-viet-nam.jpg

Hội nghị Cấp cao APEC 25 bế mạc, thông qua Tuyên bố Đà Nẵng

  • 03 Jan,2018
  • By Admin

Chiều 11/11, tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25 đã bế mạc, thông qua Tuyên bố Đà Nẵng.